Halpa SSL auttaa ilmainen SSL sertifikaatti

SSLja https erot. SSL-varmenteet tekevät yhden tai useamman seuraavista asioista tiedostopalvelimelle: todistavat verkkosivustosi osoitteen, näyttävät yhteisösi toiminimen, todistavat rekistereihin merkityn osoitteesi ja kotimaan, näyttävät lukon selaimen osoitekentässä tai osoitekentän vihreänä. SSL-sertifikaateilla on myös erääntymispäivämäärä, jonka jälkeen ne eivät enää ole voimassa varmenteena. Myös niistä ilmenee aina sertifikaatin myöntäneen CA:n nimi ja tiedot. Kun webselaimen lukon kuvaa täppää, sen takaa tulevat selaimen tiedot ja varmenteen myöntäjän tiedot ja sivuston omistajan tiedot.

Mitä eroja eri ssl-varmenteilla on? SSL-varmenteita on kolmea lajia: Domain Validated (DV), Organization Validated (OV)ja Extended Validation (EV) joissa varmennusmetodi on erittäin läpikotainen ja varmennus kohdistuu itse organisaatioon sivustoon. Kaikki sertifikaatit aikaansaavat kryptauksen, siis salauksen liikenteelle, mutta niiden luotettavuusaste on erilainen siten, että EV-varmenne nauttii korkeinta luottamustasoa ja DV-sertifikaatti matalinta, kun OV varmenne on noiden kahden välissä. Lue lisää eri sertifikaateista. Mikä on CSR ja kuinka CSR luodaan? CSR (Certificate Signing Request) on vain tekstipätkä. CSR luodaan palvelimen avulla ennen kuin SSL-sertifikaatin hakemus lähetetään. CSR-pyyntö luodaan siis maksamisen jälkeen ja se liitetään SSL-tilauslomakkeelle, jolla auktorisointitiedot annetaan CA:lle.

POST (HTTP)

SSL-varmenteiden käyttö. Tutkitun tiedon nojalla on myös todennettu, että EV varmenne itse asiassa lisää verkkokauppojen myyntiä ja kannattavuutta. Mikä tahansa sertifikaatti on joka tapauksessa osoitus siitä, että sivustolla asioiminen on turvallista ja koska tänä päivänä SSL-varmenne on edullinen, joten millään yrityksellä ei enää ole edes rahasyytä olla ilman SSL-yhteyttä sen sidosryhmille.

Samalla kun syyt SSL-varmenteiden käyttö on lisääntynyt tarjolla olevia pääasiallisia varmenteita on nykyään kolmea eri lajia: Extended Validation (EV) SSL sertifikaatit Organization Validation (OV) SSL sertifikaatit Domain Validation (DV) SSL varmenteet, Extended Validation (EV) SSL-varmenteet Extended Validation (EV) SSL-sertifikaatteja käyttävät kaikenlaiset tahot mm. yritykset, yhdistykset. Haku vie ehkä noin 10 päivää ja ne myönnetään vain kun hakijan oikeus sivustoon on vamistettu ja samalla myöntäjäauktoriteetti käy läpi hakijaorganisaation. Extended Validation (EV) SSL-sertifikaattien myöntämisperusteet on tarkasti linjattu sen määrityksissä, jotka määriteltiin vuonna 2007 CA/selain-foorumin yhteydessä ja niissä säännellään ne askelet, jotka CA:n tule käydä läpi ennen Extended Validation (EV) SSL-varmenteen myöntämistä..


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki